Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych do sprzedaży - grudzień.

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 21.12.2017 r. do 11.01.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej  Urzędu: urzad.augustow.pl wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1)do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

 - grunt o pow. 130  m kw stanowiący część działki Nr 2842/6 położonej przy ul.Nadbrzeżnej,

- grunt o pow. 65 m kw stanowiący część działki Nr 1275/7 położonej przy ul. Wiśniowej,

- grunt o pow. 140 m kw stanowiący działkę Nr 1390/4 położoną przy ul. Wiśniowej,

- grunt o pow. 101 m kw stanowiący działkę Nr 1275/1 położoną przy ul. Wiśniowej,

- grunt o pow. 54 m kw stanowiący działkę Nr 1320/3 położoną przy ul. Wrzosowej,

- grunt o pow. 41 m kw stanowiący działkę Nr 1320/4 położoną przy ul. Wrzosowej.

- grunt o pow.100  m kw stanowiący część działki Nr 4560/22 położonej przy ul.Bluszczowej,

- grunt o pow. 253 m kw stanowiący część działki Nr 4108/15 położonej w Augustowie przy
ul. Wspólnej.

2)  do sprzedaży:

- lokal mieszkalny Nr 6 położony przy ul. mjr Henryka Sucharskiego 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

- lokal mieszkalny Nr 24 położony przy ul. 29 Listopada 10 wraz z oddaniem  w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/1 o pow. 2,9173 ha położona przy ul. Składowej,

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha położona przy ul. Usługowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszenie_-_grudzien.pdf103.07 KB