Jesteś tutaj

Niepowtarzalna szansa na powstanie multimedialnej świetlicy w Augustowie

Pracownie Orange to nowoczesne miejsca z dostępem do internetu wyposażone w najnowsze urządzenia multimedialne: komputery, telewizory LCD, urządzenia wielofunkcyjne, konsole, zestawy LOFI Robotów, a także zestawy mebli. Pracownie pełnią funkcje multimedialnych świetlic dostosowanych do różnorodnych potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Ludność z niewielkich miast i wsi ma szanse na innowacyjną edukację cyfrową, a także na wzmacnianie lokalnych więzi poprzez warsztaty dla dzieci i młodzieży, interaktywne lekcje języków obcych dla dorosłych czy spotkania różnorakich kół i klubów. Fundacja służy również wsparciem technicznym i merytorycznym przy organizacji szkoleń, warsztatów, zajęć, a także oferuje środki finansowe na odnowienie pomieszczenia przeznaczonego na Pracownię Orange i na oznakowanie lokalizacji.
 
Spraw, by Augustów stał się 1 z 25 miejscowości, w której powstanie Pracownia Orange!
 
Aby wziąć udział w programie i ubiegać się o Pracownię Orange w Augustowie należy zawiązać  grupę inicjatywną, złożoną z min. 3 pełnoletnich osób i wraz z lokalną instytucją/organizacją (gmina, organizacja pozarządowa, ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury, parafie, szkoły, inne publiczne placówki oświatowe) zgłosić swój pomysł na Pracownię poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.pracownieorange.pl do 8 września. W formularzu należy opisać swoją propozycję, czyli podać lokalizację miejsca przeznaczonego na  multimedialną świetlicę, a także zwizualizować rodzaj zajęć, które mogłyby się tam odbywać.
 
Spośród nadesłanych wniosków wyłonionych zostanie 64 najbardziej interesujących pomysłów. O ostatecznej lokalizacji 25 Pracowni Orange zdecydują internauci w głosowaniu online.
 
Powstanie Pracowni Orange w Augustowie byłoby znakomitym przedsięwzięciem służącym poprawie jakości dostępu do nowoczesnej edukacji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów.
 
Fundacja Orange założyła już 77 Pracowni Orange w całej Polsce. Program Pracownie Orange jest realizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.