Jesteś tutaj

400 tys. zł do wydania czeka na Twój pomysł! Rusza trzecia edycja Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego

 
Dwukrotnie większą kwotę, w porównaniu do pierwszej edycji w 2016 r., mają do dyspozycji augustowianie w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. Już po raz trzeci, to mieszkańcy Augustowa będą decydować o przeznaczeniu pieniędzy z miejskiej kasy, zgłaszając własne pomysły na to, jak zmienić nasze miasto na lepsze.
 
Augustowski Budżet Obywatelski to demokratyczny proces współdecydowania, na co zostaną wydane pieniądze z miejskiego budżetu. Augustowianie do 19 września mają czas na zgłaszanie własnych pomysłów, które przyczynią się do realizacji ich potrzeb i oczekiwań w zakresie infrastruktury miejskiej. Istnieje cała masa możliwości, na co przeznaczyć 400 tys. zł – mieszkańcy mogą zgłosić pomysł budowy np. punktów ratowniczych, ogrodu sensorycznego, ścianki wspinaczkowej, placu zabaw, siłowni pod chmurką, ławek solarnych z dostępem do Internetu czy remontu chodnika bądź latarni ulicznych. Propozycji pomysłów jest tak wiele, jak wielu jest mieszkańców miasta – każdy pomysł jest najlepszy! 
 
Należy jednak pamiętać, że zgłaszane projekty muszą dotyczyć tzw. projektów twardych (tzn. zakupy środków trwałych, których wartość przekracza kwotę 3 500 zł, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok) i spełniać warunki, jakimi są: wartość projektu, która nie może być wyższa niż 400 tys. zł oraz lokalizacja (zadanie musi być realizowane na terenach należących do Gminy Miasta Augustowa).
 
Zaproponuj swój pomysł! Wykorzystaj swój głos! Włącz się w proces zarządzania Augustowem!
 
Szczegółowo opisaną, zwizualizowaną propozycję zadania z dołączonym kosztorysem i podpisami poparcia co najmniej 25 mieszkańców Augustowa zgłoś do 19 września 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Augustowie. Jeśli Twój projekt pomyślnie przejdzie weryfikację formalno-prawną, to wraz z rodziną i znajomymi możecie zagłosować na jego realizację w dn. 8 – 24 listopada 2017 r. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w listopadowym, powszechnym głosowaniu będą realizowane w 2018 r.
 
Wywiad z zastępcą burmistrza Augustowa Mirosławem Karolczukiem:
 
Panie Burmistrzu, rusza trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Augustowie. Proszę powiedzieć, jakie trzeba spełnić warunki, żeby zgłosić swój projekt?
Przede wszystkim trzeba być mieszkańcem Augustowa. Każda mieszkaniec naszego miasta, który najpóźniej w dniu zgłoszenia projektu ukończył 16 lat, może złożyć wniosek ze swoim pomysłem, do którego załączona jest lista poparcia z podpisami 25 innych mieszkańców Augustowa. Należy także wypełnić bardzo prosty formularz zgłoszeniowy, w którym zazwyczaj największą trudność sprawiają: przedstawienie wizualizacji własnego pomysłu oraz kosztorys. Na stronie www.zmieniamy.augustow.pl publikujemy taki przykładowy cennik niektórych zadań inwestycyjnych. We wniosku musimy wskazać także lokalizację zgłaszanego przez nas pomysłu i tu należy pamiętać, że projekt może być realizowany wyłącznie na gruncie własności Gminy Miasta Augustowa, jednak nie może to być teren jednostek oświatowych (np. szkół) lub jednostek organizacyjnych miasta.
 
Obecnie mieszkańcy mają dwukrotnie więcej środków do dyspozycji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego niż w pierwszej edycji w roku 2016. Na jakie propozycje projektów liczy Pan Burmistrz w tym roku?
Jestem przekonany, że mieszkańcy, zgłaszając swoje tegoroczne pomysły, będą kierować się przede wszystkim własnymi potrzebami. Augustowianie już w latach poprzednich dowiedli o swojej kreatywności, dlatego liczę na to, że i w tym roku nas nie zawiodą. Mamy nadzieję, że do Urzędu Miejskiego w Augustowie wpłynie kilkanaście niezwykle ciekawych i nieszablonowych pomysłów, których realizacja zmieni Augustów na lepsze. Dzięki temu, że budżet obywatelski jest o 100 tysięcy wyższy niż w roku ubiegłym, zakres i rozmach zgłaszanych projektów może być dużo szerszy. 
 
Proszę przypomnieć, jakie projekty zwyciężyły w ubiegłych edycjach?
W drugiej edycji ABO zwyciężył projekt zakupu sztucznego lodowiska wraz z potrzebnym osprzętem, które zostanie oddane do dyspozycji mieszkańców już na początku zimy w tym roku. Natomiast w  pierwszej edycji ABO w 2016 r. mieszkańcy zadecydowali, że pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczą na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy na stadionie CSiR przy ul. Tytoniowej (na modernizację którego Samorząd Augustowa w tym roku pozyskał dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Decyzją mieszkańców w 2016 roku zrealizowano także obchody 100-lecia dzielnicy Lipowiec oraz odnowiono księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej i stworzono stałe miejsca do grillowania w Augustowie, z których cały czas chętnie korzystają augustowianie i turyści.
 
W jaki sposób planujecie Państwo zachęcać mieszkańców do zgłaszania projektów?
Właśnie ruszamy z kampanią promocyjno-informacyjną i edukacyjną, która ma na celu przybliżyć ideę budżetu obywatelskiego oraz zachęcić mieszkańców do składania swoich projektów. Zależy nam, aby za pośrednictwem plakatów, infografik, jak i informacji opublikowanych na stronie www.zmieniamy.augustow.pl mieszkańcy w jasny i czytelny sposób dowiedzieli się, jak zgłosić swój pomysł. Mam nadzieję, że korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji przekonamy mieszkańców, że warto wziąć sprawy w swoje ręce i włączyć się w proces współdecydowania o przeznaczeniu części miejskiego budżetu. 
 
A czy można zgłosić ten sam projekt, który został złożony w poprzednich edycjach ABO?
Oczywiście. Każdy pomysł, który spełnia te podstawowe warunki, o których wspomniałem wcześniej, może zostać zgłoszony do tegorocznej edycji Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. To, jakie projekty będziemy realizować w 2018 r. zależy od wyników powszechnego głosowania mieszkańców Augustowa, więc jeśli komuś nie udało się uzyskać oczekiwanego poparcia w latach ubiegłych, może próbować raz jeszcze, prowadząc wzmożoną kampanię zachęcającą augustowian do głosowania właśnie na jego pomysł.
 
W jaki sposób dwie dotychczasowe edycje ABO wpłynęły na aktywność bądź jedność mieszkańców?
Budżet obywatelski jest jednym ze sposobów na angażowanie mieszkańców w życie Augustowa. To jedna z naszych obietnic wyborczych, którą udało nam się wypełnić już na początku kadencji. Wprowadzenie ABO z pewnością sprawiło, że hasło „Augustów to jego mieszkańcy” nabrało dodatkowego znaczenia – mieszkańcy poprzez uczestnictwo w Augustowskim Budżecie Obywatelskim realnie włączają się w proces zarządzania miastem i decydowania o tym, na co wydatkowane są ich podatki. W latach ubiegłych obserwowaliśmy duże zainteresowanie augustowian budżetem obywatelskim – zgłoszono wiele ciekawych pomysłów, mieszkańcy chętnie włączali się w głosowanie. Liczymy na to, że i w tym roku zgromadzimy kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt wyjątkowych pomysłów, a frekwencja w powszechnym głosowaniu będzie znacznie wyższa niż w latach poprzednich.