Jesteś tutaj

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij wniosek CEIDG -1 (www.firma.gov.pl). Instrukcja wypełnienia jest dołączona do wniosku.
 2. Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP możesz za pośrednictwem strony www.firma.gov.pl złożyć wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio do CEIDG.
 3. W innym przypadku koniecznym będzie odwiedzenie  Urzędu Miejskiego w Augustowie Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35, pokój nr 202 (lub każdego innego Urzędu Gminy w Polsce) w celu złożenia i podpisania wniosku.
 4. Możesz także wypełnić wniosek na stronie www.firma.gov.pl i zapamiętać nadany mu numer kodu kreskowego (lub zapisać na dowolnym nośniku pamięci) – wtedy po udaniu się do wybranego urzędu można go bezproblemowo odtworzyć i podpisać.
 5. Kolejną możliwością jest założenie firmy przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczje (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu.
 6. Formularz CEIDG-1 jest zintegrowanym zgłoszeniem do CEIDG, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS lub KRUS. Zgłasza się na nim rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz CEIDG-1.
 2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.

Miejsce złożenia wniosku:

Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 pokój nr 202.

Termin odpowiedzi:

Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku – czas na wprowadzenie przez Urząd Miejski wniosku do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Tryb odwoławczy:

Brak
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

 1. w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce,
 2. bezpośrednio elektronicznie do CEIDG,
 3. pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu złożonego na wniosku.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej ceidg.gov.pl
BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW → NIP →  WYŚWIETL SZCZEGÓŁY → DRUKUJ
Jednostka odpowiedzialna - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcjie Informacji dla Przedsiebiorców (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, 2320)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)

Wymagane załączniki:

Wniosek o wpis do CEIDG  (publikowany na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii)
http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,  pokój nr 202.

Beata Kapla
Tel.: 87 643 80 57
Email: Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Anna Sołtys
Tel.: 87 643 80 57
Email: Anna.Soltys@urzad.augustow.pl