Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

20/01/2016
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
19/01/2016
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem „Ferii zimowych 2016 na sportowo” organizowanych przez Urząd Miejski w Augustowie.
19/01/2016
Mieszkańców Augustowa serdecznie zachęcamy do zgłaszania augustowskich kandydatur (produktów, inwestycji, technologii i odkryć, inicjatyw czy przedsięwzięć, wydarzeń prowadzonych, wdrażanych i realizowanych na terenie Augustowa) do konkursu Podlaska Marka.
19/01/2016
Informujemy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, o zobowiązaniu do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
19/01/2016
Informujemy o przebiegu posiedzenia komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
19/01/2016
Utrzymaniem i odśnieżaniem dróg zajmuje się ich zarządca. Na terenie Augustowa występują cztery kategorie dróg: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.