Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

29/01/2016
Wczoraj (28 stycznia) na uroczystej gali w Warszawie przyznane zostały nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Społeczność augustowską z pewnością ucieszy fakt, że nagroda specjalna Fundacji Solidarności Dziennikarskiej SDP trafiła do Teresy Kaczorowskiej, autorki książki „Obława Augustowska”, wydanej przez wydawnictwo Bellona w lipcu 2015 r.
28/01/2016
Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Klub Tęcza” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych i ich rodzin".
27/01/2016
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się dnia 29.02.2016 r. godz.9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60.
26/01/2016
Budżet obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Augustowa możliwość wpływu na kształt i rozwój naszego miasta. W Twoich rękach pozostaje decyzja, czy 200 tys. zł z tegorocznego miejskiego budżetu przeznaczymy na np. budowę placów zabaw, remont kamienic miejskich lub chodników, oświetlenie ulic, zieleń miejską czy ścieżki rowerowe. Budżet obywatelski to szansa, aby Twoje pomysły przekształciły się w rzeczywistość.
25/01/2016
Terminy wywozu odpadów komunalnych w I kwartale 2016 r. Jeśli plik jest nieczytelny, możesz go pobrać z galerii.    
21/01/2016
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.