Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Od września dwie augustowskie szkoły i dwa przedszkola mają zostać połączone w zespoły szkolno-przedszkolne. Co to oznacza dla uczniów, nauczycieli i rodziców? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.
14/05/2020
Burmistrz Augustowa zwrócił się do rad pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6, Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 3 o opinię na temat utworzenia dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych.  
14/05/2020
28 maja 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie. Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
14/05/2020
19 maja 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się, w trybie zdalnym, wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji ds. Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji Skarg, wniosków i petycji; Komisji Rewizyjnej. Wspólne posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie    
Powszechny Spis Rolny
14/05/2020
Od 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020, który posłuży władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizę zebranych danych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. 
Miasto jest przygotowane do otwarcia przedszkoli. Obowiązują nowe regulacje i specjalny rygor - czekamy na opinię Sanpeidu.
14/05/2020
Zgodnie z decyzją rządu, samorządy mogą uruchamiać przedszkola i żłobki. Obowiązują jednak nowe regulacje i specjalny rygor, który powoduje, że liczba miejsc w placówkach drastycznie spadła.
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego
14/05/2020
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do składania ofert w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego w ilości ogółem 83,85 m3. Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul.