Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

10/12/2021
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie zaprasza osoby, organizacje pozarządowe oraz instytucje do zgłaszania kandydatów w konkursie  „Społecznika Roku 2021”.  
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
09/12/2021
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
09/12/2021
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Augustowie w 2022 roku.
Pod nową siedzibą Urzędu Miejskiego przy ul. Młyńskiej stanęło czerwony pojemnik w kształcie serca. Od dzisiaj można do niego wrzucać plastikowe nakrętki i w ten sposób włączyć się w pomoc potrzebującym. To kolejny pojemnik tego typu w naszym mieście.
08/12/2021
Pod nową siedzibą Urzędu Miejskiego przy ul. Młyńskiej stanął czerwony pojemnik w kształcie serca. Od dzisiaj można do niego wrzucać plastikowe nakrętki i w ten sposób włączyć się w pomoc potrzebującym. To kolejny pojemnik tego typu w naszym mieście.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
08/12/2021
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych
08/12/2021
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwz