Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

29/04/2024
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Termin składania ofert upływa 20.05.2024 r. do godz. 15.30.
29/04/2024
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wypoczynek letni. Termin składania ofert upływa
29/04/2024
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Augustowie, przy ul. Polnej 2 / Rynek Zygmunta Augusta 21, oznaczonej nr geodez. 3220/2 o pow. 0,1540 ha. Cena wywoławcza 1 600 000,00 zł. Wadium 300 000,00 zł.  
25/04/2024
BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Augustowie, obręb 3, przy ul. Wojska Polskiego 1, oznaczonej nr geodez. 5030 o pow. 552 m2 objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00014785/3.