Jesteś tutaj

Zmiany w zakresie opłat związanych z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny

Od 9 czerwca 2021 r. nastąpiły zmiany w zakresie opłat związanych z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny oraz jej form (tradycyjnej i elektronicznej).

Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa (tradycyjna) zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości:

- 10,00 zł dla wniosków złożonych po dniu 8 czerwca 2021 r.,

(dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

Opłacie podlega także wydanie dodatkowej formy Karty - w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada Kartę w formie elektronicznej i złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tradycyjnej  formie, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 10,00 zł.

Opłaty należy uiszczać na nr konta 22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz wpisać, że jest to opłata za wydanie duplikatu/dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

Szczegółowe informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel (zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).