Jesteś tutaj

Zmiana Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa Nr 39/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji opiniujących wnioski o przyznanie nagród w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 13 lutego 2024 r. informujemy o zmianie Zarządzenia Nr 39/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.