Jesteś tutaj

Zbliża się termin płatności podatku od środków transportowych za 2024 rok.

Przypominamy, że w czwartek 15 lutego 2024r. upływa termin płatności I raty podatku od środków transportowych za 2024 rok.

Zapłaty można dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00) oraz w innych placówkach bankowych i pocztowych.

Wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.