Jesteś tutaj

Zbliża się termin płatności podatków lokalnych za 2022 rok.

Przypominamy, że w czwartek 15 września 2022r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za III ratę 2022r. oraz podatku od środków transportowych za II ratę 2022r.

Zapłaty można dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00) oraz w innych placówkach bankowych i pocztowych.

Wpłaty opłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.