Jesteś tutaj

Zbliża się termin płatności podatków lokalnych za 2016 rok

Przypominamy, że w czwartek. 15 września 2016 r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za III ratę 2016r. oraz podatku od środków transportowych za II ratę 2016 r. 

Wpłaty można dokonać: na rachunek Urzędu 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220, w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku 08:00 - 14:00 oraz w pacówkach Poczty  Polskiej S.A. w Augustowie (bez pobierania prowizji).