Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zmianie godziny LX sesji Rady Miejskiej w Augustowie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że ulega zmianie godzina rozpoczęcia LX sesji Rady Miejskiej
w Augustowie zwołanej na dzień 8 lutego 2023 r. (środa).
Sesja w tym dniu rozpocznie się o godz. 15.30.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Augustowie
/-/
/Alicja Dobrowolska/