Jesteś tutaj

Zapraszamy do akcji Masz Głos oraz na ogólnodostępne szkolenia

Masz Głos to ogólnopolska akcja wspierająca mieszkańców z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. W ramach akcji mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje sie wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 1800 grup, organizacji i instytucji z prawie 1000 gmin w całej Polsce.

Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się pod linkiem http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/.

Co uczestnikom daje udział w akcji Masz Głos?

  • bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań;
  • dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach
  • (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej);
  • wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski;
  • wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach
  • z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami;
  • bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne;
  • szansę na zdobycie mini grantu;
  • szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd wspólnie z władzami lokalnymi i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie.

 

15 września w Białymstoku odbędzie się szkolenie pt. „Jak zmienić swoją gminę? Jak wpływać na decyzje władz samorządowych? Jakimi narzędziami dysponują mieszkańcy?”. Aby wziąć udział w szkoleniu nie trzeba dołączać do akcji! Zapisy na szkolenia pod linkiem http://bit.ly/2blcfHn.

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.maszglos.pl/