Jesteś tutaj

XXX sesja Rady Miejskiej w Augustowie

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 stycznia 2021 r. (czwartek)  o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXX sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:
 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie  Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. uhonorowania pamięci Marii Koterbskiej,
  2. zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  3. przyjęcia listy ulic miejskich przeznaczonych do realizacji w Mieście Augustowie,
  4. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn."Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego",
  5. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów",
  6. przekazania petycji według właściwości,
  7. przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości,
  8. zmian budżetu miasta na rok 2021,
  9. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.
 6. Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.
 7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Alicja Dobrowolska

 

LINKI