Jesteś tutaj

Wyniki konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 334/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2016 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

LINKI