Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny - kwiecień 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 25.04.2023 r. do 16.05.2023 r. wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 862/3 o powierzchni 0,1439 ha, położonej w Augustowie przy ul. Kolejowej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Augustów wraz z prawem własności nakładów Gminy Miasto Augustów w postaci budynku dworca, szaletu i ogrodzenia, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa