Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - styczeń 2022 r.

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 11.01.2022 r. do 01.02.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży: nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3948/14 o pow. 0,0192 ha, położona w Augustowie przy ul. Konwaliowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńskiej 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszenie_wykaz_f.pdf153.45 KB
PDF icon zarzadzenie_wykaz_konwaliowa.pdf54.51 KB