Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - październik 2020 r.

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 782, 471, 1709) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 23.10.2020 r. do 13.11.2020 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

  • lokal mieszkalny nr 32 położony przy ul. 29 Listopada 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;
  • lokal mieszkalny nr 26 położony przy ul. 29 Listopada 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;
  • lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 11 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;
  • lokal mieszkalny nr 39 położony przy ul. 29 Listopada 20 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa