Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - marzec 2022

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 08.03.2022 r. do 29.03.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 20 położony przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 9 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 5 położony przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.                             

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI