Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - marzec 2020 r.

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 18.03.2020 r. do 08.04.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych;

1) do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 849 o pow. 0,6909 ha  położona przy ul. Śródmieście  29,

- lokal mieszkalny Nr 15 położony przy ul. Przemysłowej 1A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

2) do oddania w użyczenie:

- na okres od 27.04.2020 r. do 30.09.2020 r. grunt o pow. 0, 0450 ha stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3197 położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

                                                                                              Burmistrz Miasta Augustowa