Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - maj 2021

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 19.05.2021 r. do 09.06.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona nr geodez. 717/19 o pow. 1,3555 ha położona przy ul. Składowej;

- nieruchomość oznaczona nr geodez. 717/18 o pow. 1,1082 ha położona przy ul. Składowej;

- nieruchomość oznaczona nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha położona przy ul. Usługowej;

- nieruchomość oznaczona nr geodez. 717/31 o pow. 2,7795 ha położona przy ul. Składowej;

- nieruchomość oznaczona nr geodez. 1979 o pow. 1,8197 ha położona przy ul. Golfowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon zarzadzenie_161_2021.pdf144.11 KB
PDF icon ogloszenie_19_05_2021.pdf60.72 KB