Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - maj 2020

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 12.05.2020 r. do 02.06.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/31 o pow. 2,7795 ha położona w Augustowie, przy ul. Składowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszenie_maj_1.pdf59.32 KB
PDF icon zarzadzenie_nr131-20.pdf546.08 KB