Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - luty 2024 r. - 3

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, zostały zamieszczone na okres od 29.02.2024 r. do 21.03.2024 r. wykazy nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

  • nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 5030 o pow. 0,0552 ha, położona przy ul. Wojska Polskiego 1;
  • nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3220/2 o pow. 0,1540 ha, położona przy ul. Polnej 2/Rynku Zygmunta Augusta 21.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35,

pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa