Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - listopad 2020 r.

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 782, 471, 1709) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 03.11.2020 r. do 24.11.2020 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona nr geodez. 2667 o pow. 0,0247 ha położona przy ul. Złotej;

- nieruchomość oznaczona nr geodez. 1312/6 o pow. 0,0012 ha położona przy ul. Wrzosowej;

- nieruchomość oznaczona nr geodez. 1320/5 o pow. 0,0066 ha położona przy ul. Wrzosowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa