Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - listopad 2019 r.

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 15.11.2019 r. do 06.12.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny Nr 30 położony przy ul. Przemysłowej 1A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny nr 24 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny nr 9 położony przy ul. Śródmieście 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny nr 14 położony przy ul. 29 Listopada 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny nr 11 położony przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 5 wraz
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.