Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lipiec 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 04.07.2023 r. do 25.07.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3625 o pow. 0,0977 ha, przy ul. 3 Maja;

- nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3254 o pow. 0,0495 ha, przy ul. Polnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa