Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - wrzesień 2021

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 07.09.2021 r. do 28.09.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt  o pow. 50 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1111/1 położonej przy ul. Obrońców Westerplatte,

- grunt o pow. 107 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 5295/14 położoną przy ul. Malinowej,

- grunt o pow. 52 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3732/22 położonej  przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego,

-  grunt o pow. 196 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 558/1położoną przy ul. Kanałowej,

-  grunt o pow. 149 m kw  stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1246 położoną przy ul. Jabłoniowej,

-   grunt o pow. 99 m kw stanowiący część działki  oznaczonej Nr geodez. 1343 położonej  przy ul. Porzeczkowej,

-  grunt o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2842/6 położonej  przy ul. Nadbrzeżnej,

-  grunt o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2435/1 położonej w Augustowie przy ul. Łaziennej,

-  grunt o pow. 124 m kw stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 5295/15 położoną przy ul. Malinowej,

-  grunt o pow. 108 m kw stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 5295/12 położoną przy ul. Malinowej,

-  grunt o pow. 108 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 5295/11 położoną przy ul. Malinowej,

-  grunt o pow. 107 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 5295/13 położoną przy ul. Malinowej,

-  grunt o pow. 604 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 2317/3 położoną przy ul. Żytniej,

-  grunt o pow. 280 m kw stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 2317/6 położoną przy ul. Żytniej,

-  grunt o pow. 204 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1403 położoną przy ul. Malinowej,

-  grunt o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4560/22 położonej przy ul. Bluszczowej,

- działkę oznaczoną Nr geodez. 3870/2  o powierzchni  73 m kw położoną przy ul. Arnikowej,

- działkę oznaczoną Nr geodez. 1540/4  o powierzchni  856 m kw położoną przy ul. Nadrzecznej.

2) do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 13 położony przy ul. 29 Listopada 10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 19 położony przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 7 położony przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 7 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.                                                             

Burmistrz Miasta Augustowa