Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - październik 2021

Burmistrz Miasta Augustowa
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 05.10.2021 r. do 26.10.2021 r., oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie:
1) przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Przemysłowej 1A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 29 położony przy ul. 29 Listopada 20 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 31 położony przy ul. 29 Listopada 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 13 położony przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow. 254 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 4763 położonej przy ul. Mickiewicza;

- zabudowana nieruchomość oznaczona nr geodez. 1249 o pow. 62 m kw położona przy ul. Tartacznej;

- zabudowana nieruchomość oznaczona nr geodez. 1250 o pow. 63 m kw położona przy ul. Tartacznej;

- działka oznaczona nr geodez. 3870/2 o pow. 73 m kw położona przy ul. Arnikowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304, tel. 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI