Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - marzec 2023 r. - 2

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 31.03.2023 r. do 21.04.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do oddania w dzierżawę:

- na okres od 08.06.2023 r. do 31.08.2023 r. grunt o pow. 10 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3, położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta.

- na okres od 08.06.2023 r. do 27.08.2023 r. grunt o pow. 12 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3256, położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta.

- na okres od 01.07.2023 r. do 27.08.2023 r. grunt o pow. 8 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3256,  położonej  w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta.

- na okres od 08.06.2023 r. do 31.08.2023 r. grunt o pow. 10 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3, położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta.

- dzierżawę na okres od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. grunt o pow. 10 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3, położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta.

- na okres od 24.06.2023 r. do 27.08.2023 r. grunt o pow. 8 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3 i Nr geodez. 3256, położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta.

2) do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 2547 o pow. 176 m kw, położona przy ul. Zygmuntowskiej

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa