Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - marzec 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 24.03.2023 r. do 14.04.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych:

1) do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 16 położony przy ul. Turystycznej 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 24 położony przy ul. Przemysłowej 1B wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

2) do oddania w dzierżawę do 31.12.2038 r.:

-  grunt o pow. 1,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1789/1 położonej   przy ul. Chłopskiej;

-  grunt o pow. 1,00 m kw stanowiący część działek oznaczonych Nr geodez. 1830/5 i  1830/7  położonych przy ul. Kamiennej i ul. Bazaltowej;

-  grunt o pow. 1,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1806/12 położonej   przy ul. Dworskiej;

-  grunt o pow. 11,80 m kw stanowiący część działek oznaczonych Nr geodez. 535/5 i  536 położonych przy ul. Guziej;

-  grunt o pow. 2,23 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1806/12 położonej   przy ul. Dworskiej;

-  grunt o pow. 10,11 m kw stanowiący część działek oznaczonych Nr geodez. 1906/2, 1906/1, 1785  położonych przy ul. Szlacheckiej;

-  grunt o pow. 1,94 m kw stanowiący część działek oznaczonych Nr geodez. 4051/13 i 4051/14  położonych przy ul. Miodowej;

-  grunt o pow. 2,43 m kw stanowiący część działek oznaczonych Nr geodez. 1798/3 i 1798/2  położonych przy ul. Chłopskiej i ul. Guziej;

-  grunt o pow. 1,06 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 440 położonej   przy ul. Śluzowej;

-  grunt o pow. 17,18 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 527/4 położonej   przy ul. Ziemiańskiej;

-  grunt o pow. 1,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1954/3 położonej   przy ul. Owsianej;

-  grunt o pow. 4,84 m kw stanowiący część działek oznaczonych Nr geodez. 869/2, 4108/9, 4109/1, 4109/4 położonych przy ul. Targowej;

-  grunt o pow. 0,18 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 887 położonej   przy ul. Wojska Polskiego;

-  grunt o pow. 4,04 m kw stanowiący część działek oznaczonych Nr geodez. 1807/3, 1805/4, 1799/6, 1807/7, 1806/7, 1805/5  położonych przy ul. Włościańskiej i ul. Ziemiańskiej;

-  grunt o pow. 0,86 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4462 położonej   przy ul. Bagiennej;

-  grunt o pow. 0,59 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2672 położonej   przy ul. Nadrzecznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa