Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - listopad - 2021 r.

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 1815) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 05.11.2021 r. do 26.11.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na okres 3 lat:
 1. działka oznaczona  Nr geodez. 2372/2  o powierzchni  257 m kw położona  przy
      ul.Wiosennej,

2. lokal o pow. 25,08 m kw stanowiący część zabudowanej nieruchomości oznaczonej
    Nr geodez. 3228/1 o pow. 40 m kw położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.                                                                                                                      Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon zarzadzeniewykaz.pdf73.48 KB
PDF icon 1._ogloszenie.pdf18.56 KB