Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - czerwiec 2024 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, zostały zamieszczone na okres od 11.06.2024 r. do 02.07.2024 r. wykazy nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3522 o pow. 0,0553 ha, położona przy ul. Kościelnej 30;

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow. 18 m kw stanowiący działkę oznaczoną nr geodez. 2533/1, położoną przy ul. Kopernika.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa