Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - czerwiec 2020 r.

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 23.06.2020 r. do 14.07.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do sprzedaży :

- lokal mieszkalny Nr 1 położony przy ul. Rynku Zygmunta Augusta 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny Nr 3 położony przy ul. Rynku Zygmunta Augusta 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o powierzchni 37 m2 stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/30 położoną przy ul. W. Raginisa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI