Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użyczenie - kwiecień 2022

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 15.04.2022 r. do 06.05.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do oddania w użyczenie na okres 10 lat:

- część działki oznaczonej nr gedoez. 922/2 o pow. 0,1800 ha, przy ul. Jeziornej;

2) do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3537/2 o pow. 0,0241 ha, przy ul. Wojska Polskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.                             

Burmistrz Miasta Augustowa