Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w dzierżawę - luty 2022

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 18.02.2022 r. do 11.03.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie:

1) przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 31 położony przy ul. Przemysłowej 1B wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 33 położony przy ul. 29 Listopada 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 32 położony przy ul. 29 Listopada 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt  o pow. 15 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 867/12  położonej przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich;

- grunt  o pow. 20 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3210  położonej przy ul. Zygmuntowskiej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.                             

Burmistrz Miasta Augustowa