Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - czerwiec 2021

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; z 2019 r. poz. 2020; z 2021 r. poz. 11, poz. 234) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 15.06.2021r. do 06.07.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonych w Augustowie przy ul. Turystycznej, obr. 4, oznaczonych:

- nr geodez. 1154/4 o pow. 0,6835 ha,

- nr geodez. 1169 o pow. 0,7140 ha,

- nr geodez. 1154/5 o pow. 1,1922 ha,

- nr geodez. 1167 o pow. 0,9410 ha.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon 1.ogloszenie.pdf22.53 KB
PDF icon 2._zarzadzenie-wykaz.pdf77.21 KB