Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 24.09.2021 r. do 15.10.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 6 położony przy ul. Przemysłowej 1B wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 5016 o pow. 0,0614 ha, położona przy ul. Świerkowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303,
tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa