Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i do sprzedaży - czerwiec 2022 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 03.06.2022 r. do 24.06.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych:

1) do oddania w użyczenie na okres 3 lata:

- działkę oznaczoną nr gedoez. 315/1 o pow. 0,7867 ha, obręb 4;

2) do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 24 położony przy ul. 29 Listopada 8 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa