Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - wrzesień 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 07.09.2023 r. do 28.09.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

  1. grunt położony  Augustów – obręb 7, stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 4040/1 o powierzchni  308 m²,
  2. grunt przy ul. Portowej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 231/2 o powierzchni 91 m²,
  3. grunt przy ul. Jabłoniowej , stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 1258/1 o powierzchni 89 m²,
  4. grunt przy ul. Słonecznej, stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 1258/2  o powierzchni 88 m²,
  5. grunt przy ul. Słonecznej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1343  o powierzchni 99 m²

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa