Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - wrzesień 2021

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 10.09.2021 r. do 01.10.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

 1. działka oznaczoną Nr geodez. 3143/2, o powierzchni 232 m kw położona przy ul. Mostowej,
 2. działka oznaczona Nr geodez. 1547, o powierzchni 807 m kw położona przy ul. Nadrzecznej,
 3. działka oznaczoną Nr geodez. 690/3, o powierzchni 513 m kw położona przy ul. Straży Leśnej,
 4. działka oznaczona Nr geodez. 698, o powierzchni 626 m kw położona przy ul. Perstuńskiej,
 5. działka oznaczona Nr geodez. 3522, o powierzchni 553 m kw położona przy ul. Kościelnej,
 6. działka oznaczona Nr geodez. 2055, o powierzchni 1069 m kw położona przy ul. Żurawiej,
 7. działka oznaczona Nr geodez. 2851/1, o powierzchni 787 m kw położona przy ul. Nadrzecznej,
 8. działka oznaczona Nr geodez. 1542/7, o powierzchni  808 m kw położona przy ul. Nadrzecznej,
 9. działka oznaczona Nr geodez. 225, o powierzchni 1312 m kw położona przy ul. Kasztanowej,
 10. działka oznaczona Nr geodez. 2317/8, o powierzchni 858 m kw położona przy Żytniej,
 11. działka oznaczona Nr geodez. 2299/3, o powierzchni 1113 m kw położona przy Wojska Polskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon zarzadzenie_nr_275_2021.pdf516.21 KB
PDF icon ogloszenie_10.09.2021.pdf64.36 KB