Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - styczeń 2023 r. - 3

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 31.01.2023 r. do 21.02.2023 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

  • przy ul. Rybackiej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 883/7 o powierzchni 8 m2;
  • przy ul. Rybackiej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 o powierzchni 15 m2;
  • przy ul. Rybackiej, stanowiący  część działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 o powierzchni 15 m2;
  • przy ul. Rybackiej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 o powierzchni 112 m2;
  • przy ul. Kilińskiego, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 o powierzchni 12 m2;
  • przy ul. Kilińskiego, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 o powierzchni 5 m2;
  • przy ul. Kilińskiego, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 o powierzchni 25 m2;
  • przy ul. Kilińskiego, stanowiący część  działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 o powierzchni 17 m2;
  • przy ul. Kilińskiego, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 o powierzchni 15,50 m2;
  • przy ul. Kilińskiego, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 o powierzchni 15,50 m2.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.             

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 

PLIKI