Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - styczeń 2023 r. - 2

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 24.01.2023 r. do 14.02.2023 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

-  grunt o pow. 288,50 m kw stanowiący   część działki oznaczonej    Nr geodez. 712  położonej   przy ul. Waryńskiego,

-  grunt o pow. 100 m kw stanowiący   część działki oznaczonej    Nr geodez. 3264/6  położonej   przy ul.Kilińskiego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.                                                                                                                    

 Burmistrz Miasta Augustowa