Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - styczeń 2022

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 10.01.2022 r. do 31.01.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow. 290 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 668, położoną przy ul. Grzybowej,

- grunt o pow. 120 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3693/9, położonej przy ul. Chreptowicza,

- grunt o pow. 95 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 783/8, położonej przy ul. Kanałowej,

- grunt o pow. 1030  m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 2049/1, położoną przy ul. Żurawiej,

- grunt o pow. 90 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4560/11, położonej przy ul. Bluszczowej,

- grunt o pow. 403 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 416, położoną przy ul. Waryńskiego,

- grunt o pow. 88 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3657/5, położonej przy ul. Rosiczkowej,

- grunt o pow. 400 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3657/5, położonej przy ul. Rosiczkowej,

- grunt o pow. 368 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 665, położoną przy ul. Grzybowej,

- grunt o pow. 325 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 666, położoną przy ul. Grzybowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI