Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - październik 2023 r. - 2

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 26.10.2023 r. do 16.11.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

  1. grunt o pow. 117 m kw położony  przy ul. Nadrzecznej, stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 3001/43,
  2. grunt o pow.  126   m kw położony przy ul. Wiśniowej , stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 1290,
  3. grunt o pow.  110  m kw położony przy ul. Storczykowej, stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 4435/1,
  4. grunt o pow. 224 m kw położony przy Al. Jana Pawła II, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1242/4.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa