Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - październik 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 10.10.2023 r. do 31.10.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

  1. grunt o pow. 20 m kw położony  przy ul. Kilińskiego, stanowiący  część działki oznaczonej Nr geodez. 3347/4,
  2. grunt o pow. 200 m² położony przy ul. Tartacznej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 928/4.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa