Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - lipiec 2020 - 1

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 23.07.2020 r. do 13.08.2020 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/31 o pow. 70 m kw przy ul. Raginisa,

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/18 o pow. 113 m kw przy ul. Łaziennej,

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/27 o pow. 125 m kw przy ul. Raginisa,

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/26 o pow. 133 m kw przy ul. Raginisa,

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/25 o pow. 128 m kw przy ul. Raginisa,

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/23 o pow. 138 m kw przy ul. Łaziennej,

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/24 o pow. 28 m kw przy ul. Łaziennej,

- grunt o pow.105 m2 stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez.2389/4 przy ul.Łaziennej,

- grunt o pow. 60 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2389/4 przy ul. Łaziennej,

- grunt o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2389/4 przy ul. Łaziennej,

- działka oznaczona Nr geodez. 2435/8 o pow. 272 m kw przy| ul. Łaziennej,

- działka oznaczona Nr geodez. 5295/8 o pow. 126 m kw przy ul. Malinowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 5295/7 o pow. 134 m kw przy ul. Malinowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 5295/5 o pow. 138 m kw przy ul. Malinowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 5295/4 o pow. 140 m kw przy ul. Malinowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 5295/1 o pow. 99 m kw przy ul. Agrestowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1367/10 o pow. 38 m kw przy ul. Agrestowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 5295/2 o pow. 90 m kw przy ul. Agrestowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1367/11 o pow. 98 m kw przy ul. Agrestowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1367/12 o pow. 31 m kw przy ul. Agrestowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1367/13 o pow. 188 m kw przy ul. Porzeczkowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

Burmistrz Miasta Augustowa