Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - maj 2022 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 17.05.2022 r. do 07.06.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow. 70 m2 stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3948/15, położoną przy ul. Bluszczowej,

- grunt o pow. 50 m2 stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3948/15, położoną przy ul. Bluszczowej,

- grunt o pow. 144 m2 stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3948/15, położoną przy ul. Bluszczowej,

- działkę oznaczoną nr gedoez. 4123/4 o pow. 5143 m2, położoną przy ul. Wojska Polskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa